ต่อจาก #1

1 ในการ import ด้วย eclipse เราจะ import ได้ 2 project คือ XXX-pa และ XXX-portal ให้เข้าไปที่ Window->Preferences->Java->Build Path->Classpath Variables->New แล้วเพิ่มตัวแปร M2_REPO ใส่ที่ตั้งของ .m2 ในเครื่องเราเช่น /home/itdesigner/.m2/repository

(สาเหตุที่ใช้ netbeans import eclipse project มาใช้ก็เพราะว่า eclipse ใช้งาน jsp ในการทำ portlet ได้ยากกว่า netbeans ใน Ubuntu หรือผมอาจจะไม่คุ้นเคยกับ eclipse)

2 เมื่อ import project จาก eclipse ด้วย netbeans แล้ว สร้าง portlet ใหม่ด้วย New->Java Class ใน XXX-pa ตั้งชื่อ class  เลือก package แล้ว finish ใส่ extends GenericPortlet คลิกขวาเลือก insert code->Override Method

3 เลือก doView สำหรับการแสดงผล doEdit สำหรับทำหน้า icon edit เลือก doHelp สำหรับ icon help เลือก processAction สำหรับกระบวนการทำงานหลังจากมีการรับการทำงานจาก jsp

4  แก้ไฟล์ portlet.xml อยู่ใน src/main/webapp/WEB-INFสร้า portlet descriptor สำหรับ portlet ของเราดังตัวอย่าง(ยกมาจาก jetspeed) โดยทีใน tag support จะต้องมี view, edit และ help เท่ากับที่เรากำหนดไว้ใน portlet ด้วย

<portlet>
<description>Bonjour Monde Portlet</description>  
<portlet-name>BonjourMonde</portlet-name> 
<display-name>Bonjour Monde</display-name>
<portlet-class>org.apache.portals.tutorials.BonjourMonde</portlet-class>     
<supports>
<mime-type>text/html</mime-type>
<portlet-mode>VIEW</portlet-mode>
<portlet-mode>EDIT</portlet-mode>
<portlet-mode>HELP</portlet-mode>      
</supports>
<supported-locale>en</supported-locale>    
<portlet-info>
<title>Bonjour Monde</title>
<short-title>Bonjour</short-title>
<keywords>tutorial,bonjour,hello</keywords>
</portlet-info>
</portlet>

Comment

Comment:

Tweet