หากเราเป็นมือใหม่หัดใช้ Uuntu คงต้องการความสะดวกสบายให้ใกล้เคียงกับใช้ windows ดังนั้นเมื่อลง Ubuntu (Gnome) เสร็จแล้ว ขอแนะนำให้ทำสิ่งต่อไปนี้ (ต้องต่อ internet ด้วยนะ)

เลือกเมนู Applications>Accessories>Terminal (Applications คือเมนูด้านซ้ายบนสุด ต่อจากเครื่องหมาย Ubuntu) เพื่อเปิด Terminal ขึ้นมาใช้งาน ดังรูป

 พิมพ์ที่ Terminal ทีละบรรทัด เว้นช่องว่างให้ถูกต้อง หรือ copy ไปวางก็ได้ ดังนี้

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install default-jre vlc unrar clamav-daemon clamav-freshclam clamtk wine

บรรทัดแรก เป็นการ update ให้ระบบตรวจสอบว่าทันสมัยอยู่หรือไม่

บรรทัดสอง  เป็นการปรับปรุงระบบของเราให้ทันสมัย

บรรทัดสาม เป็นการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ คือ jre สำหรับใช้งานโปรแกรมประเภท Java, vlc ใช้สำหรับดูหนังหลายๆ แบบที่ movie media ของ ubuntu ทำไม่ได้ รวมถึงการเปิดไฟล์ iso ที่เป็น movies ดูได้ด้วย, unrar ไว้สำหรับให้ archives manager เปิดไฟล์ rar ได้ ส่วน clamav  และ clamtk ใช้สำหรับตรวจสอบไวรัส โดยถึงแม้ Ubuntu จะมีไวรัสน้อยมาก (ยังไม่เคยเจอเลยครับ แต่คงมีบ้างมั้ง) แต่อย่างไรก็ตาม virus ที่ติดมากับ handy drive จาก windows ก็คงจะมีบ้าง เราจะได้จัดการได้ และ wine ไว้ใช้สำหรับเปิด games และ โปรแกรมบางอย่างที่เราต้องการใช้จาก windows ซึ่งตรงนี้อาจต้องระวังหน่อย เพราะว่าไม่ใช่ว่า wine จะสามารถรันโปรแกรมจาก windows ได้ทุกตัว ควรตรวจสอบข้อมูลจาก internet ก่อนเสมอ

 *** หมายเหตุ สำหรับนักพัฒนา Java ควรเปลี่ยนจาก default-jre เป็น default-jdk และ เพิ่ม maven2 build-essential เข้าไปด้วยก็ได้

Comment

Comment:

Tweet